PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Transformatörler


 1. 3 Fazlı Dökme Reçineli Kuru Tip Tarafo YG kademe değiştirme
 2. Transformatörlerde K Faktörü
 3. Gerilim Ölçü Trafoları
 4. Trafoların Çalışması Video
 5. Topraklama Trafolarının Yapısı
 6. Trafolar, Özellikleri, Ayarları
 7. Trafo Platformu
 8. Oto trafo Üst teÇhİzatlari
 9. Kuru tip trafolar tezi
 10. Trafo Testleri Dökümanı
 11. Güç Trafosu - Test Prosedürleri
 12. Direk tipi trafoların montajı
 13. Gaz İzoleli Transformatörler
 14. Güç ve Dağıtım Transformatörleri Arasındaki Farklar
 15. Transformatör Arızaları ve Sebepleri
 16. Transformatörlerin tek hat şemaları -DWG
 17. Yeraltı Trafo köşkü
 18. Primeri O.G. Sekonderi A.G. olan trafoların bağlantı Şekİlleri
 19. Transformatör Montaj Presuduru (İng)
 20. Kollu Kalemtraş İle Trafo Sarma Makinası
 21. 630 kVA lık trafo
 22. Gerilim Trafolarının Devreye Bağlantı Şekli
 23. Dağıtım Trafolarında Kademe Değiştirme Koşulları
 24. Hermetik Transformatörler
 25. Akim trafosu yapisi
 26. 1 Fazlı trafolarda sarım hesabı
 27. Trafo Koruma Önlemleri
 28. 30-36 kV. 25-50 / 5A. akım trafosu için tahakkuk çarpanı hesaplama
 29. akım trafosu hesaplama Acil yardım
 30. kablo kesit seçimi
 31. Trafo Sarımı Dersi Sınav Soruları ve Cevapları
 32. Akım Trafosunun Ucları Açık Kalırsa Ne Olur?
 33. Akım ve Gerilim Trafoları
 34. Trafo Hesaplama Programı Tromatik
 35. Trafo Sarım Dökümanları
 36. Buchholz rölesi İşleyiş Animasyonu
 37. Kuru Tip Trafolar
 38. Trafolarda Açık Üçgen Bağlantısı
 39. Rogowski Bobini
 40. Optik Akım Trafoları
 41. TransformatÖr arizalari
 42. TransformatÖr arizalarinin sebeplerİ
 43. Trafolardaki AG Sigorta Kablo Seçim Cetveli
 44. Üç Fazlı Transformatör Sarımı
 45. Resimli Trafo Çeşitleri
 46. Trafolarda Polarite
 47. Transformatörlerde Kaçak Akılar
 48. Gerilim trafosu nedir?
 49. Yazılar Transformatörler Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri
 50. Oto trafosu nedir?
 51. Güç Trafoları Hakkında Döküman
 52. Og / yg transformatÖrlerİ
 53. Bİr fazli transformatÖrlerİn genel yapisi
 54. Trafo koruma tertİplerİ (pdf)
 55. Tek fazlı trasformatörler
 56. Şalt sahası ve ekipmanları-bağlantıları hakkında bitirme tezim için
 57. Trafo Gücüne Göre Sigorta ve Kablo Seçimi Cetveli
 58. Trafo Gücüne Göre Kondansatör Seçim Cetveli
 59. Buchholz rölesi
 60. Trafoların tüm Bakımlarının Yapılması
 61. Endüktif gerilim transformatörleri
 62. Kapasitif gerilim transformatörleri
 63. Trafo merkezi seyim hesapları
 64. Trafo merkezi topraklama hesabı
 65. Trafo merkezi yıldırım hesapları
 66. Kuru tip trafolar
 67. Dağıtım transformatörlerinin teknik özellikleri
 68. El Yapımı Trafo Sarım Videosu
 69. Kuru Tip Trafolar- Teknik Değerler
 70. Fabrika trafo ünitesi döküman
 71. Transformatörlerin paralel çalışması
 72. Trafoların Gücnün Belirlenmesi
 73. Trafolarda Soğutma
 74. Gerilim transformatörleri
 75. Süperiletken transformatörler
 76. Kuru tip og/ag dağıtım güç transformatörleri
 77. Akım transformatörleri
 78. Dağıtım trafoları arızalanma
 79. Transformatörler ve çeşitleri
 80. Akım Trafolarında Oran Tespiti
 81. Akım Trafosu
 82. Akım Trafolarında Polarite Tayini
 83. Güç Trafoların Soğutma Sistemleri
 84. Sekonder Devresindeki Dengesiz Yükler
 85. YG Transformatörlerinde Kademe Değiştrme
 86. Akım trafoları doymaa katsayısı
 87. Yg transformatörler
 88. Dağıtım Trafolarının Özellikleri
 89. Trafoyu ısletmeye alma
 90. Dağıtım Trafolarının Seçimi
 91. Dağıtım trafolarının imalat ve maliyet hesabı
 92. 1000 ve 630kVA trafo proje
 93. Kuru Tip Trafolara Ait Teknik değerler
 94. Transformatörlerin yapısı
 95. Transformatör Arızaları ve Sebepleri
 96. Açılabilir tip A.G. akım trafosu
 97. Koruma Gerilim Transformatörlerinde Standard Doğruluk Sınıfları
 98. Gerilim Yanılgısı ve Faz Kayması Sınırları
 99. Topraklanmış Gerilim Transformatörü
 100. Kuru tip Trafoların Tamir ve bakımları
 101. O.G Gerilim Trafolarının Bakımı
 102. Trafolar(Transformatörler)
 103. Ayarlı trafo
 104. Sahte Faz
 105. Transformatörler
 106. Trafoların AG Sigorta Ana Kablo ve Ölçü Karakteristikleri
 107. Dökme Reçineli Bobin Trafolar
 108. Trafo kademe ayarı
 109. Akım ve gerilim transformatörleri
 110. Trafolardan Neden Ses Çıkar?
 111. Transformatörlerin etiketleri ve teknik şartnameleri
 112. üç fazlı transformatörler
 113. Bir fazlı transformatör yapım hesabı
 114. ölçü transformatörlerinin devreye bağlanışı
 115. Gerilim transformatörleri
 116. Bir fazlı transformatörler
 117. Dağıtım Transformatörlerinde kademe değişimi
 118. Transformatörler Yapı ve işleyişi
 119. Transformatör merkezleri
 120. Trafoların A.G.Sigorta, Ana Kablo ve Ölçü Karakteristikleri ve Çeşitli Hesaplar
 121. 1600 kva'lik trafonun 4 yerden görünüşü cizimi
 122. 154 kV Trafo Hatları
 123. Şalt Sahası
 124. Trafoda Sorun Çıkmaması İçin
 125. Trafoyu Devreye Almadan Yapılacak İşlemler
 126. Dagıtım Trafo Özellikleri
 127. Kuru Tip Trafo Degerleri
 128. Trafoların Paralel Bağlanması
 129. Akım transformatörleri
 130. Topraklama Korumasının Kesit Hesabı
 131. Trafo Hesabı
 132. Trafoda Yag Analizi
 133. Trafoların Etiketleri
 134. Bir Fazlı Trafo
 135. Sargilari Epoksi İle Örtülü Kuru Tip Dağitim Trafosu
 136. Trafoların Genel Bakımı
 137. OG ve YG Trafo Üretim Aşaması
 138. A.G Trafoların Ana Kablo Ve Ölçü Karekteristikleri
 139. Dagıtım Trafoları Arızaları
 140. Güç Trafosu Bakımı
 141. Dagıtım Trafolarının Elemanları
 142. Akım Trafosu Özellikleri
 143. Oto Trafosunun Çalışma Prensibi
 144. Transformatörler
 145. Bina Tipi Trafolar
 146. Silicagel
 147. Güç Transformatörlerinin Paralel Çalışması
 148. Transformatörler
 149. hat trafoları
 150. Transformatörler ve kullanıldıkları yerler
 151. Transformatörlerin Genel Yapısı
 152. selamlar nötr nasıl elde ediliyor?
 153. Güç Trafoları Bakım Ve Onarımı
 154. Transformatörler
 155. Transformatör nedir ne işe yarar
 156. Transformatör
 157. Transformatörler
 158. büyükgüçlü trafolarda soğutma çok önemli olduğu için ısınan yağın hızlı bir şekildeso
 159. Radyatör arızaları;
 160. Trafoların temel bileşenleri:
 161. Sargilari Epoksi Reçine Ile örtülü Kuru Tipog/ag Dağitim Güç Transformatörleri
 162. Hazır nüveli Trafo imalat hesaplama programı
 163. Transformatörlerin Genel Yapısı
 164. Transformatörler ve Röleler
 165. Kaynak Makİnalari
 166. Oto Transformatörün Çalışma Prensibi
 167. Trafoların Tanımı Önemi Hesaplaması
 168. trafo
 169. Bucholz (bukoz) rölesi ve çalışması
 170. Trafo koruma önlemleri
 171. Trafolardayağ kalitesinin bozulması veya yağın özelliğini kaybetmesi
 172. Trafo Buşinglerinin Özelliği
 173. Trafo Direkleri
 174. Sargi Dc-dİrenÇlerİnİn ÖlÇÜlmesİ
 175. Akım Trafosu
 176. Main Trafo-Donanım Açıklamalı
 177. Trafo arızaları ve çözümleri
 178. Hermetİk DaĞitimtransformatÖrlerİ
 179. Sargi Dc-dİrenÇlerİnİn ÖlÇÜlmesİ
 180. GÜÇ Trafolari Bakim Ve Onarimi
 181. Silikajel nedir ne işe yarar
 182. DaĞitim Trafolari Arizalari
 183. Sargilari Epoksİ ReÇİne İle ÖrtÜlÜ Kuru Tİpog/ag DaĞitim GÜÇ TransformatÖrlerİ
 184. Transformasyon
 185. DAĞITIMTRANSFORMATÖRLERİNİN GENEL KONTROLÜ, ARIZALARI ve YAPILACAK MÜDAHALELER
 186. Bina tipi trafo merkezleri
 187. Trafo MontaJı
 188. Akım trafosu seçim esasları
 189. Akım Transformatörlerinin seçimi
 190. Hermetik Tip Tranasformatörlerin Avantajları
 191. Türkiyedeki dağıtım trafolarının sayıları ve güçleri
 192. Güç trafolarının soğutma kaç şekilde yapılır ?
 193. DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN ELEMANLARI ve ELEMANLARIN İŞLEVLERİ
 194. Gerilim Transformatörlerinin Sigortalanması
 195. Tek Kutuplu Gerilim Transformatörleri
 196. Gerİlİm TransformatÖrlerİ
 197. Farklı vektör grubundantransformatörlerin paralel çalıştırılması
 198. Trafolarin Bakimi
 199. Bİr Fazli TransformatÖrler
 200. Trafoların Etiketleri ve Trafoların Standart Donanımları
 201. transformatörlerde kullanılan yağlar ve özellikleri
 202. Pratik olarak akım trafosu seçimi nasıl yapılır
 203. Transformatör Hesabı
 204. Bir Fabrikaya Ait Trafo OG-AG Dağıtımı ve Tüm Projeleri
 205. Trafolar Hakkında Bilgi
 206. O.G & Y.G Transformatör İmalat Aşamaları
 207. Üç Fazlı Transformatör Sarımı
 208. TN ve TT sistem Trafoda Topraklama kesit hesabi
 209. ÖlcÜ TransformatÖrlerİ
 210. Sargilari Epoksİ ReÇİne İle ÖrtÜlÜ Kuru Tİp Og/ag DaĞitim GÜÇ TransformatÖrlerİ
 211. GÜÇ TransformatÖrlerİnİn Paralel ÇaliŞmasi
 212. Güç Transformatörleri
 213. Transformatörler Hakkında Bilgiler
 214. Transformatörlerin A.G Sigorta Ana Kablo ve Ölçü Karakteristikleri
 215. Dağıtım Transformatörlerinin Teknik Özellikleri
 216. Kuru Tip Trafolar-Teknik Değerler
 217. Hermetik Tip Trafo
 218. Trafolarda Yağ Analizi
 219. Trafo Bakım Talimatı
 220. Trafo Güvenliği