PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Elektrik Dökümanları& Yönetmelikleri


 1. Tablo Yükleme Cetveli
 2. TEDAŞ Excel Formatında Teknik Bilgiler Bütünü
 3. Elektrik Dağıtım Görevlileri Tanımı
 4. EMO Ajanda Teknik Bilgiler Sayfaları
 5. Emo vİze Ücretlerİ İptal
 6. TEDAŞ 2012 Birim Fiyatları
 7. Ev tİpİ ampullerİn enerjİ etİketlemesİne İlİŞkİn teblİĞ
 8. Elektrik İç Tesis Yönetmeliği
 9. Yangın ihbar ve alarm tesisatı şartnamesi
 10. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) Teknik Şartnamesi
 11. Hermetİk tİp og/ag daĞitim gÜÇ transformatÖrlerİ teknİk Şartnamesİ
 12. Bakım sözleşme örneği
 13. TEDAS Ağaç Direk Şartnamesi
 14. Sınır Anahtarıyla Çalışma ( Döküman )
 15. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 16. Elektrİk devrelerİ
 17. Florasan Aydinlatma Balastlarinin Enerjİ VerİmlİlİĞİ İle İlgİlİ YÖnetmelİk
 18. Elektrİk Şebekesİ Üretİmİ santraller
 19. TEDAS Birim Fiyatlarında Dikkat Edilecek Noktaalr
 20. Elektrİk tesİslerİnde topraklamalar yÖnetmelİĞİ
 21. Elektrik Genel Teknik Şartnamaesi
 22. Alçak gerilim saha dağıtım panoları
 23. Bina Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Ne Demektir?
 24. Yenİlenebİlİr enerjİ kaynaklarinin elektrİk enerjİsİ
 25. Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve
 26. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 27. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
 28. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 29. Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği
 30. Yangın Yönetmeliği
 31. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
 32. ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
 33. Monoblock şartname
 34. Asansör yönetmeliği
 35. şantiye şefliği hakkında yönetmelik
 36. Orta Gerilim Kesiciler Teknik Şartnamesi
 37. Og / ag dağıtım güç transformatörleri
 38. Og sf6 gazlı yalıtımlı metal mahfazalı hücreler
 39. Ag dağıtım panoları teknik şartnamesi
 40. Sekonder röleler
 41. Sekonder Roleler TEDAŞ şartnamesi
 42. Trafo Merkezleri Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi
 43. Metal mahfazalı alçak gerilim dağıtım panoları teknik şartnamesi
 44. Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Şartname Kılavuzu
 45. Elektrikle Alakalı TSE, Türk Standart ve Yönetmelikleri
 46. Bina Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Ne Demektir?
 47. Çeşitli Elektrik Dökümanları 4
 48. Çeşitli Elektrik Dökümanları 3
 49. Çeşitli Elektrik Dökümanları 2
 50. Çeşitli Elektrik Dökümanları 1
 51. Buhar santralları ile ilgili döküman
 52. 2010 yılı Tedaş Tarife Fiyatları
 53. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 54. Emo mevzuatları
 55. Elektrik Piyasası Kanunu
 56. Elektrik Dökümanları 2
 57. Elektrik Dökümanları
 58. Elektrik Nedir? Elektriğin Özellikleri
 59. Kulağımızdaki işitme teknolojisi
 60. Elektrik Devre Çeşitleri
 61. Basit bir sigorta devresi nasıl yapılır?
 62. Elektrik dağıtım bilgi sistemi TEKNİK ŞARTNAMESİ
 63. devre
 64. YG Kazası Otopsi Raporu
 65. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
 66. Iş güvenliği yönetmeliği
 67. Çeşitli Elektrik Bilgi Cetvelleri
 68. Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve
 69. Hakedişte Kullanılan Terimler
 70. ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ (Yeni)
 71. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
 72. Kısa devre Akımlarının Hesabı
 73. Lüzumlu elektrik bilgisi (cetveller)
 74. Standart Kodları Ve Anlamları
 75. 2009 Tuik Birim Fiyat Kitabı
 76. Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği
 77. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
 78. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
 79. Elektrik iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliği
 80. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 81. Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki,
 82. ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
 83. Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar
 84. Kaçak Elektrik Kullanımı
 85. Aydınlatma Yönetmeliği Yayımlandı
 86. Kısadevre+gerilim düşümü+akım kontrolü+güç hesabı
 87. Elektrik proje ve tesisat kontrol formları
 88. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
 89. Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
 90. Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanimina ilişkin usul ve esaslar
 91. Flaşörler ve Merdiven Otomatikleri
 92. NG 125 devre kesicilerin genel sunumu
 93. şehir şebekeleri og-ag elektrik projesi yapım esasları
 94. Fen adamlarının gruplandırılması görev yetki ve sorumlulukları
 95. Akım ve gerilim ölçü transformatörleri muayene yönetmeliği
 96. Elektrikle Alakalı Bir Çok Konu
 97. 3 Fazlı devreler hakkında döküman (İng)
 98. mevzuatlar
 99. güç dirençleri
 100. Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
 101. Dokuma Fabrikası İdeal Elektrik Tesisatı
 102. Elektrik İçTesisleri Yönetmeliği
 103. Birçok Elektrik Dökümanı
 104. Pano testleri
 105. Elektrik Elektronik Bilgiler,Klavuzlar
 106. Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı (Nisan 2003)
 107. Proje Tesis Dai.Bşk.Dokümanları (Genel)
 108. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
 109. Elektrik hakediş hazırlama
 110. Kaçak Akım Koruma Şalterleri Hakkında Genel Bilgiler
 111. EMO "Teknik Bilgiler" Dokümanları
 112. Profesyonel Arıza Bulma & Giderme
 113. Akim Ve Gerİlİm ÖlÇÜ TransformatÖrlerİ
 114. Fen Adamlarinin Gruplandirilmasi
 115. Elektrİk Pİyasasi Kanunu
 116. Organİze Sanayİ BÖlgelerİnİn Elektrİk Pİyasasi Faalİyetlerİne
 117. Elektrİk İÇ Tesİslerİ Proje Hazirlama YÖnetmelİĞİ
 118. Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ
 119. elektrik iç tesisat yönetmeliği
 120. Elektrikle ilgili döküman..Arşivlik
 121. Mükemmel Bir Döküman..Aydınlatma Projeleri Hakkında cok geniş İçerik..
 122. Elektrik Proje Çizimi İçin Gerekli Tesisat Sembolleri
 123. Cisimlerin manyetik özellikleri
 124. Manyetomotor kuvvet
 125. Katodik Sistemlerin Genel Prensipleri
 126. Katodik Sistemin Tanıtımı
 127. Katodik Tesislerde Ölçüm Yapma
 128. O.G Tesislerinde Nötr Topraklanması
 129. Zarar Verici Gerilim Atlamalarında Koruma
 130. Yıldırımdan Korunma Sistemleri
 131. Boru Hatlarındaki Dış Kaynaklı Katodik Koruma
 132. Alçak Gerilimde Yalıtım Hataları
 133. Yangın Yönetmeliği
 134. Tesisatta Kabloların Boyutlandırılması
 135. Elektrik Tesisatında Enerji Tasarrufu
 136. Tesisat ve TesisAT Sorunları
 137. Yangın İhbar ve Alarm Tesisatı yönetmeliği
 138. Elektrİk, Elektronİk Ve Bİlgİsayar Projelerİ Uygulama Standartlari
 139. Elektrİk İÇ Tesİslerİ Proje Hazirlama YÖnetmelİĞİ
 140. İç Tesisat Yönetmeliği
 141. Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe
 142. Fen adamları yönetmeliği
 143. Ag Saha DaĞitim Kutulari YÖnetmelİĞİ
 144. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Nasıl Planlanmalı
 145. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
 146. Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği
 147. Elektrik Piyasası Kanunu
 148. Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
 149. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
 150. Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
 151. Akaryakıt İstasyolarında Alınacak Önlemler
 152. Elektrik tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Ek-P