Özgün Tema Kayıt ol
Teknik Paylaşım Platformu
Elektronik Devre Şemaları>Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı
ElemaN 21:50 13-05-08
Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir. Şekil 1 de verilen devre 7805 gerilim regülatörünü kullanarak +5V dan +15V a kadar ayarlanabilir bir gerilim oluşturmak için kullanılmaktadır. 7805 entegresinin çıkış ucu ile toprak ucu arası 1 Ampere (7805'in iyi bir soğutucuya bağlanması şartıyla) yakın yük akımlarına kadar regüle edilmiş +5V değerindedir.
Şekil 1 i referans alırsak Vr=+5V. Bu gerilimin doğrudan R1 direncine uygulanması sonucu I1=Vr/R1 akımının akmasına sebep olacaktır. Bu akım ile entegrenin toprak ucundan çıkan akım (Iq) toplanarak R2 direnci üzerinden akacaktır. Bu akıma I2 dersek I2 = I1 + Iq. I2 akımı R2 direnci üzerinde bir Va = I2 * R2 gerilimi oluşturacaktır. Iq akımı yaklaşık olarak bir kaç mA mertebesinde olup yük akımı ve giriş geriliminin değişmesinde değeri fazla oynamamaktadır (aslında Iq akımının gerçek değerini bilmemizin bir faydası bulunmamaktadır). Bu durumda çıkış gerilimi V2 = Vr + Va değerini almaktadır. R2 direncinin ayarlı olması dolayısıyla çıkış gerilimi +5V ile +15V arasında istenilen bir değere ayarlanabilir.
Şekil 1: Sabit bir geriliim regülatörü kullanarak ayarlanabilir
doğru gerilim güç kaynağı oluşturulması.
Sabit gerilim regülatörü kullanarak ayarlanabilir güç kaynağı için parça listesi
V1+18V doğru gerilim (regüle edilmemiş)
R1500 W 1/4 watt dirençR21 kW
1/4 watt ayarlı direnç
C11 µF seramik kapasitör
C20.1 µF seramik kapasitör
U17805 +5V sabit pozitif gerilim regülatörü
12 V Akü Gerilim Seviye Göstergesi

Şekil 1'de 12 V'luk bir akü gerilim seviyesini 10 adet LED ile gösteren devre şeması verilmektedir. Devrenin ana elemanı LM3914 entegresidir. Bu entegre içerisinde 10 adet gerilim bölücüyü ihtiva eden 10 adet karşılaştırıcı vardır. Bu gerilim bölücünün alt ve üst uçları entegrenin 4 ve 6 numaralı bacaklarıdır. Entegre 7 ve 8 numaralı bacakları arasında 1,25 V'luk bir referans gerilim oluşturmaktadır.
Seviyesi izlenecek akü gerilimi bir gerilim bölücü kullanılarak 5 numaralı bacağa uygulanır. 12 V için 5 numaralı bacağa gelen gerilim 1,52 V'dur. Minimum seviye R2 direnci ile ayarlanırken maksimum seviye R4 direnci ile istenilen değere getirilir. Bu devrede 4 numaralı bacaktaki alt gerilim 1,48 V (11,5 V akü gerilimine takabül eden) ve 6 numaralı bacaktaki üst gerilim 1,897 V (14,5 V akü gerilimine takabül eden) değerindedir. Alt gerilim seviyesinden itibaren her 300 mV gerilim artışında LED'ler 1 numaradan itibaren yanmaya başlıyacaklar ve 1,897 V da ise bütün LED'ler yanmış olacaktır.
Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/elektronik-devre-semalari/2156-sabit-gerilim-regulatoru-kullanarak-ayarlanabilir-guc-kaynagi.html
Gerilim arttıkça LED'ler sıra ile yanarken bir alt seviyedeki LED sönmeyecektir (sütün gösterge). Bu entegre aynı zamanda gerilimi nokta şeklinde de gösterebilmektedir (herhangi bir gerilim seviyesinde sadece bir adet LED yanacaktır). Bunun için tek yapılması gereken +Vcc gerilimine bağlı olan 9 numaralı bacağa hiç bir bağlantı yapılmamasıdır (9 numaralı bacak boşta olmalıdır).
Şekil 1: Akü gerilim seviyesi göstergesi devre şeması.
Akü gerilim seviyesi göstergesi devre şeması için parça listesi
Vcc+15V doğru gerilimVbSeviyesi gösterilecek olan doğru gerilim
R1280 W 1/4 watt dirençR2100 W ayarlı dirençR3680 W 1/4 watt direnç
R4100 W ayarlı dirençR5280 W 1/4 watt dirençR633 kW 1/4 watt direnç
R7, R85.6 kW 1/4 watt dirençC11 µF seramik kapasitör
Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/showthread.php?t=2156
U1LM3914 nokta/sütün gösterge sürücüsü
LED1-10Genel amaçlı ışık veren diyot (LED)
İlerleyen (yürüyen) Işıklar

Belli bir periyotta birbirini takip eder şekilde yanan ışıklara (Şekil 1'de gösterildiği gibi) ilişkin devre şeması Şekil 2'de gösterilmektedir. Bu devre 8 adet LED'i yaklaşık olarak 0,8 saniye aralıklarla yakmaktadır. LED'leri istediğiniz şekilde bağlıyarak değişik efektler elde edebilirsiniz. Mesela her bir LED'i bir yeldeğirmeninin 8 kanatçığından biri olacak şekilde yerleştirdiğiniz takdirde size yeldeğirmeninin dönme efektini verecektir. Şekil 1'de gösterilen her bir LED'e paralel LED'ler bağlamak koşuluyla LED sayısı arttırılabilir.
Şekil 1: Belli bir sırada yanan ışıklar.
U1 ile gösterilen 555 entegresi belli bir periyottaki darbeleri üretmek için kullanılır. Şekil 2'deki bağlantı şekliyle 555'in 3 nolu bacağındaki çıkış geriliminin periyodu T = 0,695 (Ra + 2Rb) C1 ifadesinden hesaplanabilir. Aşağıdaki tablo değerleri için T periyodu yaklaşık olarak 0,8 saniyedir. Devrede TTL lojik elemanları kullanıldığı için Vcc gerilimi 5 V olmalıdır. Bu devre için gerekli olan 5 V gerilim 7805 entegreli devre kullanılarak elde edilmiştir (giriş gerilimi V1 9 V'luk bir pildir).
555 entegresinin çıkışındaki sinyalin frekansı 74LS74 flip-flop entegresi kullanılarak yarıya daha sonra da dörtte bir değerine düşürülmüştür. Bu şekilde elimizde frekansları birbirinin yarısı olan üç sinyal bulunmaktadır. Bu sinyaller 555'in 3 numaralı bacağı (periyot=Ts), 74LS74 entegresinin 5 numaralı bacağı (periyot=2Ts) ve 74LS74 entegresinin 9 numaralı bacağındadır (periyot=4Ts). Şekil 3'de bu sinyaller sırası ile gösterilmektedir (a, b ve c). Son olarak da 74LS138 entegresi kullanilarak bu üç sinyalden 8 adet çıkış elde edilerek LED'ler sürülmektedir. Bu entegrenin çıkış uçları lojik yüksek seviyesindedir ve üç girişe bağlı olarak 8 çıkıştan sadece bir tanesi lojik düşük seviyesine getirilmektedir. Dolayısıyla LED'lerin negatif terminalleri entegrenin çıkış uçlarına bağlanmıştır.
Not: Bu devrede yapılan işlem CD4017 (divide-by-10 counter) sayıcısı ile de yapılabilir. Bu durumda U2 ve U3 entegresi yerine sadece CD4017 entegresini kullanarak 10 adet LED'den oluşan yürüyen ışıklar yapabilirsiniz. Bu entegre için sayıcı sinyali yine 555 entegresinin çıkışından elde edilir.
Şekil 2: Belli bir sırada yanan ışıkların devre şeması.
Belli bir sırada yanan ışıkların devre şeması için parça listesi
Vcc+5V doğru gerilim
Ra2.2 kW 1/4 watt dirençRb4.3 kW
1/4 wattdirençC1100 µF
25V elektrolitik kapasitör
U1LM555 zamanlayıcısı
U274LS74 çiftli D-tipi flip-flop
U374LS138 3-giriş 8-çıkışlı decoder
Rx330 W 1/4 watt direnç
LED1-8Genel amaçlı ışık veren diyot (LED)
Şekil 3: Şekil 2'deki devrede 74LS138 entegresinin 1 (a dalga şekli), 2 (b) ve 3 (c) numaralı bacaklarına gelen sinyallerin dalga şekilleri.
Regüleli Sabit Gerilim Doğru Akım Güç Kaynağı

Şekil 1'deki devre bir kaç elemanla sabit bir gerilim regülatörü kullanarak istediğiniz doğru gerilimi elde etmek için kullanılır. Devrenin yapımı oldukça basit olup bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. İstediğiniz doğru gerilim değeri için aşağıdaki tablodan regülatörü seçiniz. Mesela 5 V isteniyorsa 7805 entegresi kullanılmalıdır.
78XX serisi regülatörlerin çalışması için giriş geriliminin çıkıs gerilimi değerinden yaklaşık 3 V fazla olması gereklidir. Aksi takdirde çıkış geriliminiz istediğiniz değerde olmayacaktır. Dolayısıyla 5 V çıkış için minimum 8 V DC gerilimin entegrenin girişine uygulanması gereklidir. Şekil 1'deki devrenin girişi alternatif bir gerilimdir. Bu alternatif gerilim D1 diyodu ve C1 kapasitesi ile (tek fazlı yarım dalga doğrultucu) doğru gerilime dönüştürülür. Elinizde doğru gerilim varsa D1 diyoduna gereksinim yoktur. Mesela hepimizin evinde bulunan adaptörün çıkışını 9 V'a ayarlayıp bu devrenin girişine bağlıyabilirsiniz. Daha da basiti 9 V'luk bir pil kullanarak rahatlıkla 5 V elde edebilirsiniz. Bu devreden yaklaşık olarak 200 mA değerine kadar akım çekebilirsiniz. Bu akım seviyesinde entegreye soğutucu bağlamanıza gerek olmayabilir. Daha fazla akım çekmek istiyorsanız girişe bağladığınız kaynağın güçlü olması gereklidir (7805 iyi bir soğutucuya monte edildiği takdirde 1 A ve üzerinde akım verebilir). Şekil 1: Regüleli doğru akım güç kaynağı.
Regüleli doğru akım güç kaynağı devresi için parça listesi
D11N4001 diyot
C1330 µF 25V elektrolitik kapasitör
U17805: +5 V için
7812: +12 V için
7815: +15 V için
C20.1 µF 25V seramik kapasitör
Cevapla
Etiket:ayarlanabilir, gerilim, guc, kaynagi, kullanarak, regulatoru, sabit
Cevapla Ana Sayfa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259