Özgün Tema Kayıt ol
Teknik Paylaşım Platformu
Pnömatik & Hidrolik>Hidrolik Depo(tank)
ElemaN 11:24 14-08-08
HİDROLİK DEPO(TANK)
Hidrolik akışkanı depolayan,çalışma şartlarına uygun şekilde hazırlayan devre elemanlarına depo(tank) adı verilir. Isınan hidrolik akışkanın kolayca soğutulması için deponun alt kısmı hava akımı oluşturacak şekilde dizayn edilmelidir. Depoya dönen akışkanın dinlenmeden emilmesini önlemek için, dinlendirme levhası konulmalıdır.
Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/pnomatik-amp-hidrolik/3610-hidrolik-depotank.html
Depo kapasitesi, hidrolik sisteme gerekli olan akışkan miktarına ve dağıtım sisteminin büyüklüğüne göre seçilir. Pratik olarak pompa debisinin 3-5 katı kadar alınabilir.
Şekil 1 Hidrolik depo
HİDROLİK DEPODA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
1.sıcaklığı artan akışkanın soğutulması için depo tabanı hava sirkülasyonu oluşturacak şekilde yerden yukarıda yapılmalıdır.
2.dibe çöken pisliklerin toplanmasını sağlamak için depo tabanına boşaltma deliği yönünde eğim verilmelidir.
3. dinlendirme levhası emme odası ile dönüş odasını ayırarak, akışkanın dinlendirilmesini,pisliklerin dibe çökmesini sağlar.
4. emiş borusu ile depo tabanı arasındaki minimum mesafe 1.5xd kadar olmalıdır.(d=boru çapı)
5.depo içindeki akışkanın seviyesi rahatlıkla görülmelidir.
6.depo içine kirletici maddelerin girmesi önlenmelidir.
7.emiş ve dönüş kolaylığını sağlamak için boru uçları 30-45 açı ile kesilmelidir.
8. maksimum akışkan seviyesi ile depo tavanı arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır. (akışkan içindeki havanın dışarı atılması için)
9. emiş olayında vakum, dönüş olayında basıncı önlemek için depo üzerine havalandırma kapağı konulmalıdır.
10. dönüş borusu çapı emiş borusuna göre büyük olmalıdır.
11. depo içine akışkan doldururken yabancı maddelerin girmesini önlemek için doldurma filtresi veya süzgeci konulmalıdır.

HİDROLİK POMPALAR
Hidrolik depoda bulunan akışkanı istenilen basınç ve debide sisteme gönderen devre elemanıdır. Pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Hidrolik pompa dönme hareketini genelde bir elektrik motorundan alır. Seyyar(taşınabilen) sistemlerde ise, içten yanmalı motorlar kullanılır.
Değişik yöntemlerle elde edilen dairesel hareket, uygun kavramlarla pompaya iletilir. Pompalar basınç oluşturmaz. Akışkan hidrolik sistemde bir engelle karşılaştığında basınç oluşur.

BASINÇ ÇEŞİTLERİ
A.Dişli Pompalar
1.Dıştan Dişli
2. İçten Dişli
3.İçten Eksantrik Dişli
B.Baletli Pompalar
C.Pistonlu Pompalar
1.Eksenel pistonlu
a)Eğik Gövdeli
b) Eğik Plakalı
2. Radyal Pistonlu
3. Pistonlu El Pompaları


A.DİŞLİ POMPALAR: Biri çeviren diğeri de çevrilen olmak üzere iki dişliden meydana gelmiştir. Çeviren dişli motordan aldığı dönme hareketini çevrilen dişliye iletir. Böylece dişliler diş boşluklarına aldıkları akışkanı sisteme gönderir.
Bu tip pompaların debisi sabittir. Pompa debisini arttırabilmek için diş boşlukları büyütülmelidir. Dönüş hareketi sonucu emiş tarafında vakum oluşarak, emme işlemi gerçekleşir.

1)Dıştan Dişli Pompalar: En çok kullanılan pompa tipidir. Genelde 300-350 bar�a kadar basınç gerektiren sistemlerde kullanılır. Giriş borusu çapı, çıkış borusuna göre daha büyüktür.
Artan hacim ve azalan hacim prensibine göre çalışır. Dişli ile gövde arasında çalışma boşluğu vardır. Zamanla bu boşluk, aşınmalar sonucu artar. Boşluğun artması pompa verimini düşürür. Verimi çok düşen pompa hurdaya ayrılır.

2)İçten Dişli Pompalar: İç içe çalışan iki dişliden ibarettir. İçteki dişli (rotor dişlisi) motordan aldığı dönme hareketini dıştaki dişliye 8ayna dişlisi) iletir.
İki dişlinin eksenleri kaçıktır. İçteki dişlinin diş sayısı bir diş eksiktir. Bu sayede emme ve basma boşlukları oluşur. Dişliler dönmeye başladığında bir tarafta artan hacim diğer tarafta azalan hacim oluşur. Artan hacimde emme, azalan hacimde basma işlemi gerçekleşir.

3)İçten Eksantrik Dişli Pompalar: Çalışma prensipleri içten dişlilere benzer. Motor dönme hareketini dıştaki dişliye (ayna dişlisi) veriri. Dıştaki dişli aldığı bu dönme hareketini, içteki dişliye 8rotor dişlisi9 iletir. Dişliler arasında hilal şeklinde bir ayırma parçası vardır. Bu parça pompanın daha verimli çalışmasını sağlar.
Bu tip pompalar daha sessiz çalıştıkları ve yüksek debili oldukları için gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

B. PALETLİ POMPALAR: Çevresinde belirli sayıda palet yerleştirilmiş bir rotorun, eksenden kaçık olan bir gövde içinde dönmesi ile çalışır. Gövde ve rotor arasındaki eksantriklik miktarı arttıkça debi de artar.
Paletler rotor üzerine yerleştirildikleri kanallar içinde radyal olarak (eksene dik) hareket edebilirler. Böylece emme işlemi esnasında dışarıya çıkıp, basma işlemi esnasında içeriye girerler.

D.PİSTONLU POMPALAR: Bir silindir içinde ileri-geri hareket eden pistonların emdikleri akışkanı sisteme basmaları prensibine göre çalışır. Sızdırmazlıkları yüksek olduğu için diğer pompalar göre daha verimlidir. Boyutları diğer pompa türlerine nazaran daha büyüktür. Yüksek çalışma basıncı gerektiren sistemlerde kullanılır. Yapıları karmaşık olduğundan fiyatları pahalıdır. Eksenel ve radyal olmak üzere iki çeşittir.
Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/showthread.php?t=3610

1) Eksenel Pistonlu Pompalar: Bu tip pompalarda pistonlar tahrik mili eksenine paralel şekilde yerleştirilmiştir. İki değişik sistemle çalışır.

1-a) Eğik Plakalı Eksenel Pistonlu Pompa: Eğik bir plaka üzerine bağlı pistonlardan oluşur. Eğik plakanın dönmesi sonucu pistonlar ileri-geri hareket eder. Pistonların bu hareketi ile emme-basma işlemi gerçekleşir. Plakanın açısı değiştirilince piston kursları değişir. Böylece debi miktarı ayarlanır.

2-b) Eğik Gövdeli Eksenel Pistonlu Pompa: Bu tip pompaların gövdelerine açı verilmiştir. Gövdeye verilen açı ile debi doğru orantılıdır. Gövdenin açısı değiştirildiğinde pistonların kursu değişir. Böylece istenilen debi miktarı ayarlanır.

2) Radyal Pistonlu Pompalar: Radyal pistonlu pompalarda pistonlar tahrik mili eksenine dik olarak yerleştirilmiştir. Rotorun dönmesiyle, pistonlar silindir bloğu içinde ileri-geri hareket ederler. Böylece emme-basma olayı gerçekleşir.
Eksantriklik oranı değiştirildiğinde piston kursu da değişeceğinden debi miktarı ayarlanabilir.

3)Pistonlu El Pompaları: Bu tip pompalarda pistonun ileri-geri hareketi el ile sağlanır. Hidrolik kriko, hidrolik el presi vb. mekanizmalara gerekli olan basınçlı akışkanı sağlamada kullanılır. Yapıları çok basittir.

POMPALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Tüm pompalar artan hacim ve azalan hacim prensibine göre çalışır. Artan hacimde emme, azalan hacimde basma olayı gerçekleşir. Pompa mili aldığı dönme hareketi sonucu artan hacim kısmında vakum oluşur. Oluşan bu vakum sonucu emme işlemi gerçekleşir.

POMPALARDA VERİMLİLİK
Hidrolik sistemin pompaya uyguladığı basınç, pompanın debisini etkiler. Basınç arttıkça pompanın akış oranı azalır. Akış oranındaki bu azalma, pompa verimini belirler. Pompa verimini ikiye ayırabiliriz.

Hacimsel Verim: Pompa çıkışında ölçülen çıkış debisiniz, teorik debiye oranı.
Toplam Verim: Pompa hidrolik gücünün, mekanik güç girişine oranı.

POMPA VE HİDROLİK AKIŞKAN BAĞINTISI
Pompa seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta akışkanın türü ve viskozitesidir. Pompaya uygun akışkan kullanılmadığı taktirde pompa ömrü azalır. Pompada kullanılacak akışkanın seçiminde pompa imalatçısının önerileri dikkate alınmalıdır.

POMPA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.Gerekli debi miktarı 7. Pompa boyutları
2. Çalışma basıncı 8. Pompanın sessiz ve titreşimsiz çalışması
3. Pompanın fiyatı 9. Pompanın dönüş yönü
4. Pompanın bakım ve onarım kolaylığı 10. Pompanın montaj kolaylığı
5. Pompanın dönüş hızı 11. Yedek parça bulma kolaylığı
6. Pompa verimiHİDROLİK SİSTEMDE KULLANILAN POMPALARCevapla
ElemaN 11:25 14-08-08
Dıştan dişli pompaKonunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/showthread.php?t=3610
Paletli pompa

İçten dişli pompa
Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/showthread.php?t=3610Pistonlu el pompası

HİDROLİK SİLİNDİRLER
Hidrolik silindirler, pompalar tarafından üretilen hidrolik enerjiyi,mekanik enerjiye dönüştürür. Doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır.

SİLİNDİR ÇEŞİTLERİ
1.Tek etkili silindir
2.Çift etkili silindir
3.Teleskobik silindir
4.Yastıklı silindir
5.Tandem silindir
6.Çift kollu silindir
7.Döner silindir

1) TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER
Hidrolik akışkanın pistona tek yönden etki ettirildiği silindir türüdür. Pistonun geri konumuna gelişi dış kuvvetlerle (yay, ağırlık vb.) sağlanır.

2) ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER
Hidrolik akışkanın pistona çift yönden etki ettirildiği silindir çeşididir. Pistonun ileri ve geri hareketi basınçlı akışkan yardımıyla sağlanır. Genellikle her iki yönde iş istendiği için, en sık kullanılan silindir çeşididir.

3)TELESKOBİK SİLİNDİR
Yüksek strok gereken yerlerde kullanılır. Fazla yer kaplamamaları en önemli tercih sebebidir. İç içe yerleştirilmiş farklı çaplı pistonlardan oluşur. Genelde tek etkili yapılır. İş makinalarında ve damperli araçlarda çok sık kullanılır.

4)YASTIKLI SİLİNDİRLER
Özellikle piston hızının 6m/dak�yı geçtiği durumlarda ve ağır cisimlerin hareket ettirilmesinde kurs sonlarında darbe oluşur. Bu darbeler devre elemanlarının çalışma ömürlerini azaltır. Yapılan işin bozulmasına da yol açabilir. Bu nedenle darbe, hidrolik sistemlerde kesinlikle istenmeyen bir özelliktir.
Böyle durumlarda kurs sonlarında piston hızını yavaşlatarak, darbeleri önleyen silindirler kullanılır. Bu tip silindirlere yastıklı silindir adı verilir.
Yastıklama işlemi; yastıklama burcu ve ucu konik olan yastıklama muylusu ile sağlanır. Kurs sonunda akışkanın geçtiği kesit daraltılarak hızın azalması sağlanır.
Yastıklı silindirler tek tarafı ya da çift tarafı yastıklı olabilir.

5)TANDEM SİLİNDİRLER
Hidrolik silindirlerde daha yüksek itme kuvveti, basıncın arttırılması veya piston çapının büyütülmesiyle elde edilir. Hidrolik devrelerde basıncın arttırılması, pompa kapasitesinin büyütülmesini gerektirir. Bu da önemli bir maliyet unsurudur. Piston çapının arttırılması ise, yer sorununun olduğu durumlarda bunu mümkün kılmamaktadır. Böyle durumlarda, tek piston koluna bağlı iki ya da daha fazla piston kullanılır. Bu tip silindirlerde itme kuvveti F1+F2+....Fn olur.

6)ÇİFT KOLLU SİLİNDİRLER
Pistonun her iki tarafında da piston kolu vardır. Hidrolik akışkanın etki ettiği piston kesit alanı her iki yönde eşit olduğu için, pistonun ileri-geri hızları ve itme kuvvetleri aynıdır. Her iki yöndeki hızın eşit olması istenen yerlerde kullanılır. Örneğin; taşlama tezgahları gibi.

7)DÖNER SİLİNDİRLER
Açısal motor adı da verilen döner silindirler, 90,180,270,360 derecelik açısal dönme hareketlerinin elde edilmesinde kullanılır. Dişli ya da kanatlı tipleri vardır.

DİŞLİ TİP DÖNER SİLİNDİR
Piston koluna kramayer dişli açılmıştır. Pistonun ileri-geri hareketi sonucu, piston koluna açılmış kramayer dişli bir düz ya da helisel dişliyi döndürerek açısal hareketin oluşmasını sağlar.

KANATLI TİP DÖNER SİLİNDİR
Silindir içine gönderilen akışkan kanada dönme hareketi yaptırır. Kanatın geri hareketi için diğer taraftan hidrolik akışkan tatbik edilir. Böylece açısal dönme hareketi elde edilir. Kanatlı tip döner silindirler yüksek dönme momentlerinde kullanılmaz.
Cevapla
Etiket:depotank, hidrolik
Cevapla Ana Sayfa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259