Sva st elektrik tesisatnda kablolarn veya borularn sva stne montajn salayan montaj elamanna kroe denir. Farkl balant tipleri olan kroeler bina ii ve d elektrik tesisatlarnda sklkla kullanlr.

Yaps

Kroelerin kullanm alan olduka geni olup, deiik kullanm alanlarnda kroenin yaps da deimitir. Kroeler yap olarak kablolarn herhangi bir yere monte edilmesini kolaylatrarak ekilen iletken hattnn daha derli toplu grnmesini, d etkenlerden kablolarn etkilenmemesini salar. Bylelikle canllar elektrik enerjisinin tehlikeli etkilerinden korur. Uygulama olarak evlerde, kk i yerlerinde daha ok kullanlmaktadr.
Kroeler; yap olarak plastikten, metallerden (sac, bakr, galvanizli sac vs) yaplrlar. Kroeler aras uzaklk kablonun kesiti ve i tesisat ynetmelii dikkate alnarak deiir. Kroeler yap olarak; kablolar tutucu ksm, kroenin montajn salayan vida ve elik ivi ksmndan oluur.


Kroe, kullanld alana gre deiik eitlerde imal edilmektedir. Baz kroe tipleri unlardr:


 • Plastik ivili kroe
 • Antigron kroe
 • Ray kroe
 • Tandr kroe
 • Yapkan kroe
 • Vidal kroeKroe eitlerinden gnlk hayatmzda en ok kullanlan, plastik ivili kroe ve antigron kroedir. Antigron kroeler en ok 30 cm aralklarla dbellerle tutturulur. Dbeller plastikten veya elikten imal edilen, eitli boyutlarda yaplan vida tutturma gerecidir. ivili kroeler ile kablo denmesi tavsiye edilmemektedir. Kroelerin ounluu 1-1,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10 numaral olmak zere eitli aplarda retilmitir.

Kroe nasl denir?


 • Kroe denecek iletken hattnn tespiti yaplr.
 • Vidal tip kroelerde matkap kullanarak kroenin sabitlenecek ksmna ait oyuklar alr.
 • Dbel yerletirilecek oyuklara dbeller yerletirerek kroelerin montaj yaplr.
 • Kablo veya boru kroeler yardm ile dzgn olarak ekilir.
 • Kroeleri yerletirirken dzgn aralkl olarak denmesine dikkat edilir.
 • Plastik beton ivili kroelerin denmesinde ivi sra ile aa ve yukar bakacak ekilde denir. Bu sayede deme ilemi daha salam yaplm olur.
 • Souk, nemli ve gne gren ksmlarda plastik beton ivili kroe kullanmamaya dikkat edilir.
 • Tesisatn grntsn bozmamak amacyla kablo ve duvar rengine uygun kroeler tercih edilmelidir.