Meger cihazı nedir?

Meger test cihazı, yalıtkanların izolasyon direnci ölçümünde kullanılan aletin adıdır. Meger temel olarak motor, kablo, jeneratör, sargı vb. herhangi bir cihazın elektriksel yalıtım seviyesini doğrulamak için kullanır. Meger ile yapılan test çok uzun zamandan beri yapılan oldukça yaygın bir testtir. Cihaz elektriksel delinme alanını gösterdiği gibi kaçak akım miktarını ve elektrik ekipmanı içindeki nem seviyesini de gösterir.

Meger tipleri

İki çeşit meger tipi mevcuttur.

Elektronik ve analog:

Elektronik meger

Üzerinde dijital bir ekran olan ve hassas ölçüm alan meger tipine elektronik meger denir.


Önemli parçaları:

Dijital Ekran: İzolasyon direnci değerini dijital biçimde gösteren bir ekrandır.
Çıkış Kabloları: Test edilecek elektrik harici sisteme megeri bağlamak için kullanılan iki kablo ucu.
Seçim Anahtarları: Anahtarlar elektriksel parametre aralıklarını seçmek için kullanır.
Göstergeler: Çeşitli parametrelerin durumunu göstermek için kullanılan ledler ve butonlardır. Örneğin: Açık-Kapalı, bekleme, uyarı vb.

Elektronik megerin avantajları:


 • Doğruluk seviyesi çok yüksektir.
 • İzolasyon direnci değeri dijital tiptir, okunması kolaydır.
 • Bir kişi çok kolay bir şekilde çalışabilir.
 • Çok sıkışık alanlarda bile mükemmel çalışır.
 • Çok kullanışlı ve kullanımı güvenlidir.Elektronik megerin dezavantajları:


 • Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar.
 • Maliyetlidir.Analog meger

Üzerine kadranlar bulunan ve analog ölçüm yapan meger tipine analog meger denir.


Önemli parçaları:

Analog gösterge: İzolasyon direnci değer kaydı için test cihazının ön tarafında sağlanan analog gösterge.

El Krankı: Döndürmek için kullanılan el krank elektrik sistemi istenen gerilimi elde etmek için yardımcı olur.


Kablo uçları: Test cihazını elektrik sistemine bağlamak için kullanılır

Analog megerin avantajları:


 • Yalıtım direnci değeri tespiti için en eski yöntemdir ve yüksek teknoloji dünyasında bile hala önemini korumaktadır.
 • Çalıştırmak için harici bir kaynak gerekmez.
 • Daha az maliyetlidir.

Analog megerin dezavantajları:


 • Çalıştırılması gereken en az 2 kişi gereklidir.1 kişi bağlamak, 1 kişi de ölçüm almak için
 • Krank dönüşüne bağlı olarak doğruluk seviyesi hassas değildir.
 • Düz ve sabit bir zemine yerleştirilmesi gerekir.
 • Test cihazının dengesiz yerleştirilmesi test cihazının sonucunu etkileyebilir.
 • Test sonucunu analog olarak gösterir.
 • Kullanım sırasında çok yüksek özen ve güvenlik gerektirir.Megerin yapısı
Saptırma ve kontrol bobini: Generatöre paralel bağlanmış, birbirlerine dik açılı olarak monte edilmiş ve kutupları ters yönde üretilecek şekilde tutmalıdır.

Kalıcı Mıknatıslar: İşaretçiyi Kuzey-Güney kutup mıknatısı ile saptırmak için manyetik alan üretir.

İşaretçi: Bir ucu bobinle bağlanır diğer ucu ölçeği gösterir


Ölçek: Megerin ön kısmında “sıfır” ile “sonsuz” aralığında bir ölçek sağlanmış olup, değeri okumamızı sağlar.

D.C jeneratör veya Akü bağlantısı: Test voltajı, meger için elle çalıştırılan DC jeneratör tarafından üretilir. Aynı amaç için otomatik megerlerde pil / elektronik şarj cihazı bulunur.

Basınç Bobini Direnci ve Akım Bobini Direnci: Cihazı test sırasında düşük harici elektrik direnci nedeniyle oluşabilecek hasarlardan korur.

Meger çalışma prensibi

500 V DC, 440 Volt’a kadar olan ekipman aralığında test yapmak için yeterlidir.
1000 V ile 5000 V, yüksek voltajlı elektrik sistemlerinin test edilmesi için kullanılır.
Saptırma bobini veya seri olarak bağlanmış akım bobini ve test edilen devre tarafından alınan elektrik akımının akışını sağlar.
Basınç bobini olarak da bilinen kontrol bobini devre boyunca bağlanır.

Akım sınırlama direnci harici devrede çok düşük direnç durumunda hasarı korumak için kontrol ve saptırma bobini ile seri olarak bağlanmıştır.


Manual megerde elektromanyetik indüksiyon etkisi, test voltajını üretmek için kullanılır, yani armatür kalıcı manyetik alanda veya bunun tersi yönde hareket etmek üzere düzenlenir.
Elektronik tip meger pillerde olduğu gibi test voltajını üretmek için kullanılır.

Dış devrede voltaj arttıkça, göstergenin sapması artar ve göstergenin sapması akım arttıkça düşer.
Dolayısıyla, sonuçta ortaya çıkan tork, voltajla doğru orantılı ve akımla ters orantılıdır.
Test edilen elektrik devresi açık olduğunda, voltaj bobini nedeniyle tork maksimum olacaktır ve işaretçi ‘sonsuzluğu’ gösterir. Devre boyunca kısa devre olmaz ve test edilen devre içinde maksimum direnç gösterir.

Kısa devre durumunda gösterge sıfırı gösterir.

Meger’in torku V / I ile değişir (Ohm Yasası: – V = IR veya R = V / I). Ölçülecek elektriksel direnç, generatör boyunca ve saptırma bobini ile seri halde bağlanır.
Üretilen tork, bobine beslenen akımın tersi yönünde olacaktır.

Yüksek Direnç = Akım Yok: – Direnç çok yüksekse, yani göstericinin sonsuzluk pozisyonunda, saptırma bobinden hiçbir akım akmamalıdır.
Küçük Direnç = Yüksek Akım: – Devre küçük direnç, yüksek elektrik akımının saptırma bobinden geçmesine izin veriyorsa, yani üretilen tork imleci “SIFIR” konumuna getirin.
Orta Direnç = Değişken Akım: – Ölçülen direnç orta ise, üretilen torka hizalayın veya işaretçi imlecini ‘SIFIR – SONSUZ ’arasında ayarlayın.