ISITMA SİSTEMİ

Büyük ölcekli işletmeler dahil binalarda (Avm,Otel,Residance vb)ısıtma sisteminin başlıca elemanı kazandır. Kazanlar yakıt tiplerine göre ( katı, sıvı, gaz ) ayrılır. Kazanda ısınan su sirkülasyon pompalar yardımı ile kapali devre sisteminden mahale gönderilir ve soğuyarak dönen su kazanda istenen sıcaklık (set)değerine kadar ısıtılarak tekrar sisteme gönderilir. Bu döngü süreçte devam eder.Kazan sistemine akuple olarak çalışan sistemler altta görülebilir;

1. Boyler
2. Esanjör

1. Boyler
Genel olarak büyük ölçekli binalarda kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılır. İç yapısında sarmal olarak bulunan borulardan kazandan veya güneş panelinden gelen sıcak su dolaşır ve şebeke girişinden gelen ısınmamış su bu borulardaki sıcak su ile temas haline geçerek ısınır yaklaşık olarak işletme ve binalarin büyüklüğüne göre genelde 55-60 derece olabiliyor. Bazı binalar çok büyük olduklarından dolayı tesisatin mesafedinden ısı kayıplarından dolayi 70 derece olabilir. Ayrıca boylerlerin içinde bulunan 55-60 derece suda kendiliğinden üreyebilen lejyonella adlı bakteri ürer bunu engellemek için boylerin arada 75-80 dereceye kadar çaliştirilmasinda fayda var.Ancak kullanimda bu dereceye dikkat edilmeli en güvenirliği sicak su kullanim olmadan bu test yapilabilir.

2.Esanjör
Eşanjör, iki akışkan arasında ısı transferi yapılmasını sağlayan bir araç. Eşanjörün ayırt edici özelliği sıvı ya da gaz halindeki bu iki akışkanın arasında gerçekleşen ısı transferini maddelerin birbirlerine karışmasını engelleyerek yapmasıdır. Genellikle eşanjörlerin içinde kullanılan plaka ya da başka ısı transfer yüzeyleri hem akışkanları birbirinden ayırır hem de ısının bir akışkandan diğerine aktarılmasını sağlar. Bu ısı değişimi ısıtma, soğutma ya da eş zamanlı olarak iki yönlü olabilir.

Sınıflandırıldığında plakalı, borulu ve lehimli tipleri bulunan eşanjörlerin kullanım alanları ise oldukça geniştir. İklimlendirme sistemleri, proses, petrokimya, enerji santralleri, gemi inşa, gıda, kağıt endüstrileri eşanjörlerin kullanıldığı sayısız endüstriden bir kaçıdır. Isıtma ya da soğutma ihtiyacı duyulan hemen her türlü sanayide kullanılan eşanjörler gündelik hayatımızda da araba radyatörleri, kombiler, split klimalar gibi birçok aracın içerisinde de karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla eşanjör, adını her gün duymasak da hemen her gün kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojidir.