Günümüzün en önemli konularından biri insanoğlunun yarattığı iklimsel değişiklerdir. İklimsel değişiklikler, dolaylı olarak ormanların yok edilmesi, çevrenin kirletilmesi, motorlu taşıtların yaygın olarak gösterilebilir ama doğrudan bakıldığında ise atmosferdeki CO2 gazının çok hızlı şekilde yükselmesidir. Karbon ayak izi ise bu CO2 gazı artışında kullanılan bir ölçüt olup günümüzde çevreye duyarlı herkesin dikkat etmesi gereken bir birimdir.

İnsanoğlunun ilk çağlardan bu yana tüm teknolojik gelişmeler temelde ateşin bulunmasına dayanmaktadır. Maden dökülmesinden, pasta yapımına, ilaç üretiminden, elektrik üretimine kadar neredeyse her alanda yanma işlemi kullanıldığından karbon ile oksijenin atomlarının birleşmesi kaçınılmaz olup atmosfere CO2 salınımı olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte akaryakıt ve kömür gibi karbon bazlı yakıtların ağırlıklı olarak elektrik üretimi ve ulaşımda kullanılmasından dolayı küresel ısınma ve peşi sıra iklimsel değişimler gerçekleşmektedir.

Küresel ısınmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde ise insanların günlük yaşamları süresince CO2 salınımına ne kadar katkıda bulundukları önem kazanmaktadır. Örneğin, 15 inç LCD ekranda 1 saat televizyon izlenmesi 34 gram karbondioksit salınımına neden olmaktadır. Alışverişte kullanılan plastik torbalardan bir tanesi 10 gram, kağıt torbalardan bir tanesi ise 40 gram karbon salınımına neden olmaktadır.

İklimsel değişimde bireysel etkisi olduğunu düşünen insanlar günlük yaşamlarındaki davranışları sonucunda çevreye olan etkilerini düşürerek küresel ısınmadaki paylarını en düşüğe çekmek istemektedir. Bu insanlar aldıkları kararlar sonucu çevreye olan etkilerini en aza indirerek doğaya karşı daha duyarlı, saygılı ve vicdanı daha rahat bir yaşam sürdürmek ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedeflemektedirler. Biz de üstümüze düşeni yapmalı ve aldığımız kararların CO2 salınımına ne kadar etkisi olacağını düşünerek hareket etmeliyiz.

Kaynaklar
Discovery
HowStuffWorks
EIA