Dizel motorlarda yanma olayı püskürtme ile başlayıp, pek çok sayıda parametrenin topluca etkisi altında cereyan eden ve gerçekte egzoz içinde bile kısmen devam eden karmaşık bir olaydır. Yanma olayı üç ayrı safha halinde gerçekleşmektedir.

Bunlar; tutuşma gecikmesi, ani yanma ve kontrollü yanma safhalarıdır. Dizel motorlarında yanma olayının başlangıcı kendi kendine tutuşma ile sağlanmaktadır. Reaktif bir karışım belirli bir basınç ve sıcaklığa ulaşıp bu şartlarda bekletilince bir süre sonra kendi kendine tutuşabilmektedir. Dizel motorların soğuk hava koşullarında çalışmasını kolaylaştıracak bir ön ısıtma sistemi vardır.


Ön ısıtma; direk püskürtmeli motorun iyi çalıştırma karakteristiklerinin bir sonucu olarak, sadece + 9 Cnin altındaki sıcaklıklarda gereklidir. Kontrol ünitesi sıcaklık sinyalini, soğutma suyu sıcaklık sensöründen alır. Ön ısıtma süresi, alınan bu sıcaklık sinyalinin seviyesine bağlıdır. Ön ısıtmanın çalıştığı, gösterge tablosuna yerleştirilen ısıtma/kızdırma bujileri uyarı ışığı tarafından sürücüye bildirilir.

Normal buji ısıtması ise; motor çalışmaya başladıktan sonra ön ısıtmayı normal ısıtma takip eder. Bu sayede, motorun çalışmasından hemen sonra daha etkin bir yanma sağlanarak, motor gürültüsü azaltılır, rölanti kalitesi geliştirilir ve hidrokarbon emisyonları azaltılmış olur. Ön ısıtmaya bakılmaksızın, normal ısıtma her zaman yapılır. Normal buji ısıtması motor devri ortalama 2500 d/dye gelince kesilir ve en fazla 4 dakika devam eder.

Kısaca anlatmak gerekirse, Dizel motorlarda öncelikle ön ısıtma işlemi yapılır. Motor çalıştıktan sonra normal ısıtma işlemi devreye girer. Ön ısıtma motorun çalışmasını kolaylaştırırken, normal ısıtma işlemi ise; etkin bir yanma, motor gürültüsünü azaltma, rölantiyi iyileştirme ve hidrokarbon emisyonlarının azaltılması için bir süre daha devam eder.

Kızdırma bujisinin iç yapısı