Elektromknats, elektrik akm kullanlarak demirden elde edilen mknatstr. Elekro mknatsn her iki ucu da manyetik maddeleri eker. Elektromknatsn kutuplar sa el kuralna gre bulunabilir. Bu kural, tel bobine alttan sarlyorsa sa elimizi bobini alttan kavrayarak tutarz. Sa elimizin ba parma elektromknatsn N kutbunu gsterir. Pil, ters evrilirse elektromknatsn her iki ucu da ayn ekilde ekme zellii gsterir ama kutuplar yer deitirir. Ancak elektromknatslarda her zaman pil sz konusu deildir.

em2-300x225.jpg

Byk elektromknatslarda gelimi ak, motor vb. g kaynaklar kullanlr. Elektromknatsn kutuplar sarmdan geen akmn ynne baldr. Sa elimizin drt parma bobin zerinden geen akm ynnde olacak ekilde elimizi sardmzda ba parmak kuzey kutbunu gsterir. Dier u ise gney kutbu olur. Kuzey kutbu mknatsn pozitif, gney kutbu ise negatiftir.

em3-300x225.jpg


Bir elektromknatsn ekim gc; Bobindeki sarm says ile doru orantl, Telden geen akm miktar ile doru orantl, Pil says ile doru orantl, Pilin gerilimi ile doru orantldr.Elektromknats her zaman mknatslk zellii gstermez, akm kesildii an mknatslk zellii de kaybolur.


em4.jpg