Kpkl yangn sndrme sistemleri, sentetik bazl, protein bazl ve alkole dayankl olarak farkl eide ayrlmaktadr. Kpk bazl sndrme sistemleri, genellikle yakt ya da yanc maddelerden meydana gelen yangnlara mdahale etmek iin kullanlr.

Kpkl yangn sndrme rnleri genelde endstriyel alanlarda tercih edilir. Yanc ve patlayc maddelerin sklkla kullanld endstriyel alanlarda en etkili sndrme sistemi kpkl sprinkler sistemlerdir. Burada kpkl sndrme sistemi nasl alr sorusu ortaya kmaktadr. Kpkl sndrme sistemleri standart bir basn sistemi ile alr. Bilinen yangn tpleri ierisinde ya da daha gelimi otomatik sndrme sistemleri ierisinde yer alr. Baz kimyasal maddelerin bileeniyle meydana gelmektedir. Yakt depolarnda ve ve kimyasal madde depolanan yerlerde olduka yksek verimde sonular vermektedir. rn ierisinde kullanlan kpkler farkllk gsterir.

Bu nedenle her yangn tipine ierisinde farkl kpk bulunan tp kullanlr. Kimyasallarn retim iin kullanld laboratuarlar ve atlyelerde hangi kpk trnn seilecei tamamen o mekanda bulunan ve kullanlan kimyasal maddelerin ieriine gre belirlenmektedir. Alkol trevleri kullanlarak yaplan retim veya almalarda kullanlacak kpk tr alkolde znmeyen ve sndrc etkisini kaybetmeyen kpk tr olmaldr. Protein bazl, sentetik bazl veya film oluturucu kpkl sndrme sistemleri de dier alanlarda kullanlan trlerdir.

Kpkl Yangn Sndrme Sistemleri Nelerdir?

Her alanda farkl sndrme sistemleri kullanlmaktadr. Farkl sistemlerin tercih edilmesi yangn esnasnda verimli sonu almaya da neden olur. Doru kpkl yangn sistemi kullanlarak mdahale edilen yangnlarda can ve mal kayb olma olasl en aza indirilmektedir. Sprinkler sistemi nasl alr sorusuna verilecek en doru cevap sndrme sistemlerinin iinde bulunan kimyasala gre deitii olacaktr.

Alkole Dayankl Kpk Konsantresi: Kendi ierisinde e ayrlmaktadr. Birinci madde, suda znen ama alkolde znmeyen maddeler ieren protein bazl sistemdir. kinci madde, suda znen yaktlarn zerinde jelleen bir grnt salayan sentetik bazl sndrclerdir. nc madde, suda znen doal polimer bazl sndrclerdir. Alkole dayankl kpk konsantreleri, konsantrasyon trne gre %3 ve %10 arasnda kullanlr.

Film Yapc Kpk Konsantreleri: Kpkler, yaktlarn zerinde buharlamasn engelleyen sulu bir film oluturur. Bylece oksijenle arada bir bariyer oluturulur. Genellikle kuru kimyasallarn bulunduu alanlarda kullanlr.

Fluoroprotein Bazl Kpk Konsantresi: Sv yaktn zerinde buharlamay nleyen bir tabaka oluturur ve havay darda brakr. Trne gre %3 ya da %6 younluundaki solsyonlar su ile inceltilir. Film yapc kpk konsantreleri gibi kuru kimyasallarn bulunduu alanda kullanlr.

Film Yapc Fluoroprotein Bazl Kpk Konsantresi: Donma, korozyon, bakteriyel bozulmay engeller. Bu nedenle katk maddesi olarak inhibitrleri stabilize eden proteinler ierir. Su ile seyreltilerek kullanlr.

Protein Bazl Kpk Konsantresi: Genellikle %3 ile %6 arasnda solsyon ierirler. Su ile seyreltilip kullanlrlar.

Dier Sentetik Bazl Kpk Konsantreleri: Genel olarak yangnn zerine direkt olarak uygulanabilen nozullar ile snrlandrlmtr.

Kpkl Yangn Sndrme Sistemleri Nasl alr?

Kpkl yangn sndrme sistemleri manuel olarak ya da otomatik olarak alr. Manuel sistemler, yangn tpleri gibi el ile mdahalede kullanlan sistemlerdir. Otomatik kpkl sprinkler sndrme sistemleri ise bir tesisat ile kurulmu ve yangn annda gelen sinyaller dorultusunda kpk pskrten sistemlerdir. Tesislerin yapsna ve zelliklerine gre deimektedir. Yangn sndrme sistemi tasarm, standart ller dnda kullanm alanlarnn llerine gre de deimektedir. Manuel yangn sndrme sistemleri iin kullanlacak standartlar farkl iken by alanlardaki kpkl yangn sndrme sistemi tasarm daha farkl olmaktadr. Yangna neden olabilecek yakt trleri veya kimyasal maddelerin youn olarak bulundurulduu veya kullanld yerlerde Kpkl sprinkler yangn sndrme sistemi her noktaya yetiebilecek ekilde hatasz olarak tasarlanmaldr.

Kpkl sprinkler sistemi genellikle kk ve elle mdahalenin mmkn olduu alanlarda deil, byk ve elle mdahalenin zor olduu alanlarda kullanlr. Kpkl sprinkler sistemler daha geni bir alana ve daha hzl oalrak mdahale ederek, yangna erken mdahaleye yardmc olurlar.

Sprinkler sistemleri ierisinde bir ok yangn tp bir arada bulunur. Yangn esnasnda uyar alglandnda, btn yangn tpleri ayn anda devreye girerek yangn zerine kpk pskrtlr. Deerli kimyasallarn bulunduu sanayi tesisleri veya laboratuvarlarda en fazla ie yarayacak sistem olan kpkl sprinkler sndrme sistemi yangna hzl mdahale ans sunarak yardmc ekiplerin zamannda yetimesi iin vakit kazandrmaktadr.